Holizm

Holizm

Holizm

Holistyczne podejście do zdrowia polega na tym, że człowiek postrzegany jest jako niepodzielna całość, jako system ściśle powiązanych ze sobą części, które wzajemnie wpływają na swoje funkcjonowanie. Ciało i nasza psychika są nierozdzielne i mają na siebie ogromny wpływ. Zdrowie można osiągnąć tylko poprzez pełną równowagę pomiędzy częściami składowymi naszego organizmu.biegmorskieoko.pl Aby to osiągnąć http://energopol-tpelbud.pl musimy zadbać o odpowiednią, zbilansowaną dietę, spokój psychiczny i akceptację siebie, takimi jakimi jesteśmy.

Holizm

Dolegliwości dotyczące jednej części naszego ciała mogą bowiem wpływać na inne jego składowe. Zły stan psychiczny może psuć nas „od środka”, wpływając na pracę narządów wewnętrznych. Z drugiej strony leczenie konkretnej dolegliwości przy pomocy leków może pomóc tylko na chwilę, bo np. zaszkodzi innej części naszego organizmu. Nie warto skupiać się na oddzielnej części, lecz za każdym razem brać pod uwagę cały nasz organizm.

Holistyczne podejście do zdrowia polega na poszukiwaniu przyczyn, a nie leczeniu objawów. Często wymaga to od nas zmiany całego naszego dotychczasowego życia, jednak uwierzcie – naprawdę warto – wasz organizm odwdzięczy się doskonałym samopoczuciem i „końskim” zdrowiem. Podstawową zasadą holistycznego leczenia jest umiejętność obserwowania i słuchania naszych organizmów – one dokładnie wiedzą czego potrzebują. Ważne jest zadbanie o zachowanie odpowiedniej równowagi i życie w zgodzie z samym sobą.

Artykuł dzięki: alingua.edu.pl